Ateliér architektúry, urbanizmu a designu       

Ateliér 3C studio

Ateliér 3C studio založili architekti Eva Schöneckerová Kováčová a Borislav Benedek, absolventi fakulty architektúry STU v Bratislave. Obaja po samostatnom
pôsobení a vlastnej tvorbe spojili svoje nápady, kreativitu a skúsenosti.
S ateliérom úzko spolupracujú inžiniersko-projektové firmy, špecialisti, umelecký výtvarníci a externý spolupracovníci.Ing.arch. Eva Schöneckerová Kováčová

Ing.arch. Borislav Benedek