Ateliér architektury, urbanizmu a designu       


Ing.arch. Borislav Benedek

1977narodený v Martine
1997-2001Fakulta Architektúry, STU, Bratislava
2001-2002Fakulta Architektúry, KTH, Štokholm
2002-2003Fakulta architektúry, STU, Bratislava
2003-2004EEA Architects, Budapešť
Vila, Moskva
Capitalcity, Moskva
2004-2006EEA Architects, Praha
RIVERPARK, Bratislava
2007GRIDO, Praha
Bytový dom Štrkovec-súťaž (1. cena)
autor (P.Gromski), spoluautor (B. Benedek, D. Bartoš)
2007-2008Založenie B2O, Bratislava
Vydrica súťaž (2. kolo), Bratislava
Roztyly-vila, Praha
Havana club, Praha
Spolupráca s Visional, SJOK, poradenský servis pre investorov
2009Založenie 3C studia